preloader
Scroll to top

Všeobecné obchodné podmienky

My (predávajúci) chceme, aby ste vy (kupujúci) mali pôžitok z nakupovania na www.malinka.eu. Preto Vás prosíme, aby ste si prečítali obchodné podmienky pred zadaním objednávky. 

Používaním webstránky www.malinka.eu súhlasíte s obchodnými podmienkami, ktoré sú uvedené v texte nižšie. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky definujú práva a povinnosti zmluvných strán vychádzajúcich z kúpnej zmluvy, ktorá bola uzavretá na diaľku na eshope www.malinka.eu medzi predávajúcim a kupujúcim, podľa zákona č. 102/2014 z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. 

Predávajúcim je zároveň prevádzkovateľom eshopu www.malinka.eu (ďalej “eshop”), spoločnosť Malina studio s.r.o. ktorej adresa je Narcisova 4, 82102 Bratislava, IČO 47006960, DIČ 2023717080, neplatca DPH, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 87544/B  (ďalej “predávajúci”). Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je inšpektorát SOI pre bratislavský kraj, Prievozska 32, 82007 Bratislava 27. 

Zadanie objednávky

Zadaním objednávky na eshope www.malinka.eu kupujúci súhlasí s tým, že si prečítal a porozumel týmto obchodným podmienkam. 

Po zadaní objednávky kupujúcim a potvrdení platby za tovar bude odoslaný kupujúcemu potvrdzujúci email o prijatí objednávky. V tomto momente dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Akonahle bude tovar odoslaný kupujúcemu, kupujúci bude o tom informovaný prostredníctvom emailu. 

Predobjednávka

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar aj v prípade predobjednávky. Zadaním predobjednávky, kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, ako aj so zásadami ochrany osobných údajov. 

Ak si kupujúci objedná tovar, ktorý je na sklade a zároveň tovar, ktorý nie je na sklade, celková objednávka bude vybavená a doručená kupujúcemu až po naskladnení tovaru. Ak si kupujúci želá ktorúkoľvek položku z objednávky, ktorá je na sklade, doručiť skôr, požiada o to predávajúceho a ten mu zvolený tovar pošle s tým, že budú kalkulované dodatočné náklady na prepravu. 

Dostupnosť tovaru

Snažíme sa (predávajúci), aby náš eshop www.malinka.eu bol čo najaktuálnejší. Avšak, nemôžeme garantovať, že všetky položky zobrazené na eshope sú k dispozícii. Naším cieľom je spracovať vašu objednávku do 10 pracovných dní. V prípade, že tovar, ktorý si kupujúci objednal, nie je na sklade alebo potrebujeme viac času na jeho doručenie, budeme kontaktovat kupujúceho prostredníctvom emailu. Ak kupujúci na náš email neodpovie do 5 pracovných dní, objednávka bude ďalej spracovaná a tovar, ktorý nie je možné v štandardnom čase doručiť, bude stornovaný. 

Cena tovaru

Všetky ceny produktov uvedene v eshope sú konečné. Prepravné náklady sú kalkulované dodatočne podľa zvolenej metódy doručenia. Tieto dodatočné náklady sú kalkulované pri kompletizácii objednávky, kde kupujúci vidí celkovú cenu objednávky vrátane prepravných nákladov. 

Všetky ceny a poplatky sú vedené v EUR (€). Malinka Design Store (www.malinka.eu) nezodpovedá za žiadne straty v dôsledku kolísania výmenného kurzu.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu cien v legitímnych prípadoch. Predávajúci je však povinný o týchto zmenách informovať kupujúceho a dať kupujúcemu možnosť opätovne potvrdiť objednávku alebo ju bezplatne zrušiť.

Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

 1. vopred prostredníctvom bankového prevodu

IBAN: SK1902000000003113364955, BIC/SWIFT: SUBASKBX;

Poplatky za transakciu znáša kupujúci. Prevod by mal byť uskutočnený do 7 kalendárnych dní od zadania objednávky, v opačnom prípade bude objednávka zrušená. 

2. cez PayPal

3. v hotovosti pri osobnom prevzatí

Nie vo všetkých krajinách sú uvedené platobné podmienky k dispozícii. 

Prepravné podmienky

Doručenie tovaru sa uskutočňuje nasledovnými spôsobmi:

 1. prostredníctvom pošty alebo kuriérova v podobe doporučeného listu alebo balíka podľa sadzieb uvedených nižšie
 2. osobné prevzatie na adrese: Malina Studio, Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava v dohodnutom čase (telefonicky alebo emailom). Za osobné vyzdvihnutie tovaru sa neúčtujú dodatočné náklady na prepravu. 

Prepravné náklady sa líšia v závislosti od miesta doručenia a to nasledovne:

 • poplatok za doručenie v rámci SR je 4,- Eurá
 • poplatok za doručenie do ČR, Maďarska, Poľska a Rumunska je 4,- Eurá
 • poplatok za doručenie do ostatných krajín EU/EFTA je 10,- Eur.

Doručenie tovaru do iných krajín ako uvedených na zozname je možné po dohode s predávajúcim. Prepravné náklady budú kupujúcemu dodatočne vyčíslené.

Žiadne iné dodatočné náklady a poplatky nebudú účtované. V prípade rozdelenia objednávky na základe žiadosti predávajúceho, budú ku každej samostatnej zásielke vyčíslené prepravné náklady. 

Všetky objednávky budú vybavované hneď ako to bude možné, v priemere 3 pracovných dní, najneskôr však do 7 pracovných dní. Hneď ako bude objednávka odoslaná, kupujúci bude v priebehu 24h o tom informovaný prostredníctvom emailu.

Objednávka personalizovaného tovaru (napr. personalizované detské body, personalizovaný plagát) bude vybavená až po zaplatení celkovej sumy kupujúcim a pripísaní platby na účet predávajúceho. 

Doručenie tovaru trvá v priemere 5 až 8 pracovných dní, v závislosti od krajiny doručenia. 

Ak kupujúcemu nebude doručený balík, alebo nebude informovaný o uložení zásielky v prepravnej spoločnosti, do 7 pracovných dní od doručenia emailu o odoslaní zásielky, je potrebné, aby kontaktoval danú prepravnú spoločnosť, ktorá mu balík mala doručiť. Je taktiež dôležité nám o tom dať vedieť prostredníctvom emailu store@malinka.eu

Predávajúci zabezpečí, aby všetok tovar bol starostlivo zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný skontrolovať balík pri preberaní. V prípade, že je balík viditeľne poškodený, kupujúci je povinný takýto balík neprevziať a na dané nedostatky upozorniť prepravnú spoločnosť a predávajúceho. Predávajúci neakceptuje žiadne neskoršie reklamácie týkajúce sa chybného balenia alebo množstva. 

Po obdržaní platby vrátane vybraných prepravných nákladov bude objednávka odoslaná kupujúcemu do 3 pracovných dní.

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodacie termíny v prípade zásahu vyššej moci / nepredvídateľných okolností. Kupujúci bude o tom okamžite informovaný.

Prevod vlastníctva

Predávajúci si ponecháva zákonné vlastníctvo tovaru, až kým kupujúci neuhradí celú platbu a kým nebude daná platba pripísaná na účet predávajúceho.

Záruka

Na všetky výrobky sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, počínajúc dňom doručenia / prijatia zásielky.

Každá objednávka obsahuje faktúru, ktorá slúži ako záručný list. V prípade chýbajúcej faktúry nás prosím kontaktujte e-mailom store@malinka.eu.

Internetový obchod www.malinka.eu zodpovedá kupujúcemu za:

 1. Účtovanie ceny platnej v čase zadania objednávky kupujúcim
 2. Dodanie tovaru bez vád
 3. Doručovanie objednaných položiek v objednanom množstve.

Internetový obchod www.malinka.eu nezodpovedá kupujúcemu za:

 1. Oneskorenie dodávky spôsobené prepravnou spoločnosťou
 2. Oneskorenie dodávky spôsobené nesprávnou dodacou adresou
 3. Poškodenie spôsobené prepravnou spoločnosťou. Neprijímajte dodávku viditeľne poškodeného tovaru alebo viditeľne poškodeného obalu.

Zrušenie objednávky

Predajca neakceptuje zrušenie žiadnych položiek z objednávky, ktoré sú prispôsobené požiadavkám kupujúceho (napr. personalizované detské body, personalizovaný plagát). Napriek tomu, ak sa kupujúci dopustil chyby, môže kontaktovať predávajúceho a ten sa bude zaoberať každým prípadom individuálne.

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola spracovaná a odoslaná, okrem personalizovanej objednávky. V takom prípade nás čo najskôr informujte na adrese store@malinka.eu a uveďte číslo objednávky. Ak už bola platba vykonaná, predávajúci si vyhradzuje právo na vrátenie platby kupujúcemu do 10 pracovných dní, rovnakým spôsobom ako kupujúci zaplatil za tovar (bankový účet / Paypal).

Ak už bola objednávka odoslaná, storno poplatok vo výške vratných prepravných nákladov znáša kupujúci. V prípade zrušenia už odoslanej objednávky kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo účtovať náklady na vrátenie. Po doručení zrušenej objednávky na adresu predávajúceho vráti predávajúci kupujúcemu zvyšnú sumu. Kupujúci nesmie posielať tovar späť na dobierku, takúto zásielku predávajúce nevyzdvihne. 

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho, ak jedna alebo viac objednaných položiek nie je sklade. V tomto prípade bude predávajúci postupovať podľa odseku “Dostupnosť tovaru” vo Všeobecných obchodných podmienkach. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, a už bola celá platba alebo jej časť vykonaná, bude táto čiastka vrátená kupujúcemu do 10 pracovných dní, rovnakým spôsobom ako kupujúci zaplatil za tovar (bankový účet / Paypal).

Právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu

Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorá spočíva v predaji tovaru na mieru, a ktorý je pripravený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

Kupujúci má právo vrátiť tovar, okrem tovaru na mieru, predávajúcemu do 14 pracovných dní odo dňa doručenia / prijatia objednávky podľa zákona č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji podľa § 7.

Ak chce kupujúci využiť toto právo, kontaktuje predávajúceho e-mailom na adrese store@malinka.eu. Kupujúci zašle tovar na adresu predávajúceho (Malina studio, Uhrova 4, 83101 Bratislava, Slovensko) v horeuvedenej lehote na odstúpenie od zmluvy (dátum odoslania zásielky spadá do tohto obdobia). Vrátený tovar musí obsahovať všetky štítky a musí byť v pôvodnom a nepoužitom stave spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá bola s ňou prijatá (vrátane faktúry). Kupujúci je ďalej povinný vytlačiť, vyplniť a priložiť formulár pre vrátenie tovaru, ktorý je možné stiahnuť online. Odporúčame posielať tovar doporučene alebo ako balík. Kupujúci nesmie posielať tovar späť prostredníctvom dobierky, takáto zásielka nebude prevzatá.

Po prijatí a kontrole vráteného tovaru (v súlade s vyššie uvedenými podmienkami vrátenia tovaru) a potvrdení práva na odstúpenie od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu platbu za tovar (bez poštovného) najneskôr do 20 pracovných dní, rovnakým spôsobom ako kupujúci zaplatil za tovar (bankový účet / Paypal).

Vrátenie a výmena

Tieto podmienky vrátenia a výmeny sa vzťahujú na tovar zakúpený od predávajúceho prostredníctvom www.malinka.eu a ktorý je vo vlastníctve kupujúceho.

Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o všetkých vadách na tovare hneď ako ich zistí a to emailom na adrese store@malinka.eu. V opačnom prípade sa právo na bezplatné odstránenie vád nebude považovať za uplatniteľné.

Právo na odstránenie vád sa neuplatňuje v týchto prípadoch:

 1. Vady spôsobené mechanickým poškodením spôsobeným kupujúcim
 2. Poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou s tovarom, ktorá je v rozpore s návodom na použitie
 3. Neoznámenie viditeľného poškodenia pri dodaní tovaru
 4. Vady spôsobené používaním výrobku v podmienkach nezodpovedajúcich jeho prirodzeným podmienkam prostredia, ako sú vysoká vlhkosť, chemické alebo mechanické vplyvy
 5. Poškodenie v dôsledku zanedbania starostlivosti a nedostatočnej údržby
 6. Poškodenie spôsobené použitím na iné účely ako na tie, na ktoré boli vyrobené, použitie nezodpovedajúce všeobecným podmienkam alebo iné porušenie záručných podmienok.

Záruka sa nevzťahuje na vady produktu (alebo jeho častí) spôsobené bežným opotrebením (správne používanie a pranie/čistenie prirodzene mení vzhľad produktu). Záruka sa tiež nevzťahuje na vady produktu (alebo jeho častí) spôsobené vplyvom svetla. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť spolu s faktúrou a vyplneným formulárom na vrátenie, ktorý je možné stiahnuť online. V prípade vrátenia výrobkov s vadami je potrebné uviesť vady vo formulári na vrátenie tovaru. Všetok tovar, ktorý sa vracia, je potrebné poslať na adresu: Malina studio, Uhrova 4, 83101 Bratislava, Slovensko. Kupujúci nesmie posielať tovar späť na dobierku, takúto zásielku predávajúce nevyzdvihne. 

Predávajúci bude informovať kupujúceho o prijatí vráteného tovaru a reklamáciu vybaví do 7 pracovných dní odo dňa prijatia vráteného tovaru. V prípade oprávneného vrátenia / výmeny je predávajúci povinný vybaviť vrátenie / výmenu do 30 dní odo dňa jeho prijatia. Vrátený tovar sa vymieňa za ten istý tovar alebo iný tovar rovnakej hodnoty alebo sa suma zaplatená za tovar vráti kupujúcemu rovnako, ako kupujúci zaplatil za tovar (bankový účet / Paypal).

Práva a povinnosti zmluvných strán

Zmluvnými stranami tejto zmluvy sa rozumie Predávajúci a Kupujúci.

Kupujúci je povinný:

 1. Prijať objednaný tovar;
 2. Zaplatiť dohodnutú cenu predávajúcemu;
 3. Pri doručení balíka skontrolovať obal a jeho obsah;

Predávajúci je povinný:

 1. Dodať tovar kupujúcemu v objednanej kvalite, množstve a za dohodnutú cenu;
 2. Zaslať náležitú dokumentáciu (faktúra, návod na použitie a pod.) spolu s tovarom alebo dodatočne emailom;

Ochrana osobných údajov

Kupujúci týmto vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytne dobrovoľne na účely spojené s riadnym spracovaním objednávky. Predávajúci týmto vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho nezdieľa, neprenáša ani iným spôsobom nerozširuje tretím osobám, s výnimkou prepravnej spoločnosti alebo ako je uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný odstrániť osobné údaje kupujúceho z databázy.

Úplné znenie ochrany osobných údajov, ktoré je rovnakou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, nájdete na podstránke Zásady ochrany osobných údajov.

Ďalšie dôležité informácie

Tovar uvedený na webových stránkach predávajúceho, www.malinka.eu, sa predáva na základe vzorových fotografií. Fotografie výrobkov (obrázky) slúžia iba na ilustráciu. Drobné odchýlky medzi obrázkami a dodanými predmetmi nie sú dôvodom na zrušenie dohody kupujúcim, ak predávajúci doručí kupujúcemu objednaný tovar.

Vytvorením objednávky na webovej stránke www.malinka.eu kupujúci súhlasí, že preberá zodpovednosť za všetok a akýkoľvek kúpený tovar, že ich nebude používať ani ponúkať na iné účely, ako bol vyrobený, a že bude dodržiavať všetky zákony a nariadenia.

Vytvorením objednávky kupujúci týmto súhlasí, že sa bude riadiť týmito obchodnými podmienkami.

Registrácia nie je povinná na dokončenie objednávky.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci a kupujúci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a údajoch získaných pri uzavretí tejto zmluvy. Táto povinnosť končí najmenej 12 mesiacov po uplynutí platnosti tejto dohody.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade zmien platia podmienky platné v čase odoslania objednávky kupujúcim.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. júna 2019.

Copyright 2019 www.malinka.eu

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – časti alebo celku, najmä reprodukcia a distribúcia textov, obrázkov, fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného súhlasu Malina studio s.r.o. zakázané.