preloader
Scroll to top

Reklamačný poriadok

Vrátenie a výmena

Tieto podmienky vrátenia a výmeny sa vzťahujú na tovar zakúpený od predávajúceho prostredníctvom www.malinka.eu a ktorý je vo vlastníctve kupujúceho.

Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o všetkých vadách na tovare hneď ako ich zistí a to emailom na adrese store@malinka.eu. V opačnom prípade sa právo na bezplatné odstránenie vád nebude považovať za uplatniteľné.

Právo na odstránenie vád sa neuplatňuje v týchto prípadoch:

  1. Vady spôsobené mechanickým poškodením spôsobeným kupujúcim
  2. Poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou s tovarom, ktorá je v rozpore s návodom na použitie
  3. Neoznámenie viditeľného poškodenia pri dodaní tovaru
  4. Vady spôsobené používaním výrobku v podmienkach nezodpovedajúcich jeho prirodzeným podmienkam prostredia, ako sú vysoká vlhkosť, chemické alebo mechanické vplyvy
  5. Poškodenie v dôsledku zanedbania starostlivosti a nedostatočnej údržby
  6. Poškodenie spôsobené použitím na iné účely ako na tie, na ktoré boli vyrobené, použitie nezodpovedajúce všeobecným podmienkam alebo iné porušenie záručných podmienok.

Záruka sa nevzťahuje na vady produktu (alebo jeho častí) spôsobené bežným opotrebením (správne používanie a pranie/čistenie prirodzene mení vzhľad produktu). Záruka sa tiež nevzťahuje na vady produktu (alebo jeho častí) spôsobené vplyvom svetla. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť spolu s faktúrou a vyplneným formulárom na vrátenie, ktorý je možné stiahnuť online. V prípade vrátenia výrobkov s vadami je potrebné uviesť vady vo formulári na vrátenie tovaru. Všetok tovar, ktorý sa vracia, je potrebné poslať na adresu: Malina studio, Uhrova 4, 83101 Bratislava, Slovensko. Kupujúci nesmie posielať tovar späť na dobierku, takúto zásielku predávajúce nevyzdvihne. 

Predávajúci bude informovať kupujúceho o prijatí vráteného tovaru a reklamáciu vybaví do 7 pracovných dní odo dňa prijatia vráteného tovaru. V prípade oprávneného vrátenia / výmeny je predávajúci povinný vybaviť vrátenie / výmenu do 30 dní odo dňa jeho prijatia. Vrátený tovar sa vymieňa za ten istý tovar alebo iný tovar rovnakej hodnoty alebo sa suma zaplatená za tovar vráti kupujúcemu rovnako, ako kupujúci zaplatil za tovar (bankový účet / Paypal).