preloader
Scroll to top

Ochrana osobných údajov

Malina Studio s.r.o., so sídlom Narcisova 4, 83101 Bratislava, IČO: 47006960, ako prevádzkovateľ e-shopu www.malinka.eu (ďalej len „Malinka Baby store“) vyhlasuje, že všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim slúžia výlučne na účely splnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, elektronického spracovania objednávok, dodávok, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu požadovanú podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nebudú zverejnené a nebudú prenášané do iných krajín.

Prevádzkovateľ osobných údajov podľa odseku 5 písm. O) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je Malina Studio s.r.o., Narcisova 4, 83101 Bratislava, IČO 47006960 (ďalej len „prevádzkovateľ“ eshopu www.malinka.eu). Pre viac informácií o ochrane súkromia nás prosím kontaktujte e-mailom store@malinka.eu.

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Preto sme napísali tieto zásady, aby sme vysvetlili, ako môžeme zhromažďovať, uchovávať, spracúvať, zdieľať a prenášať vaše údaje pri návšteve našich webových stránok alebo pri používaní našich služieb / nákupu tovaru od nás.

Náš obchod je vytvorený na platforme od spoločnosti Automattic Inc. Poskytujú nám platformu elektronického obchodu s názvom WooCommerce, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby. Vaše údaje sa ukladajú na WooCommerce úložisku dát,  v databázach  a vo všeobecných aplikáciách WooCommerce. Vaše údaje sa uložia na zabezpečenom serveri za bránou firewall. Vaše osobné údaje budú tiež uložené v našich účtoch Mailchimp a CRM, kým sa neodhlásite z nášho zoznamu adries.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Vaše súkromie berieme vážne a osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme, len keď vyplníte príslušné časti našej webovej stránke, aby ste mohli spravovať váš účet a poskytovať produkty, ktoré ste od nás požadovali. Poskytnutím informácií, ako je vaše meno, e-mailová adresa, poštová adresa a telefónne číslo, súhlasíte s tým, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s požadovanými informáciami.

Keď nám poskytnete osobné informácie na dokončenie transakcie, zadanie objednávky, zabezpečenie dodávky alebo vrátenie nákupu, znamená to, že súhlasíte s tým, aby sme ich zhromaždili a použili iba z tohto konkrétneho dôvodu.

Niektoré formuláre na našej webovej stránke môžu obsahovať aj začiarkavacie políčko so žiadosťou o povolenie nás pridať do nášho zoznamu adries. Toto je možnosť v zozname adries a vaše osobné informácie budeme používať výhradne my, aby sme vám posielali informácie o nových produktoch a ďalšie aktualizácie.

Čo robíme s vašimi informáciami?

Vaše informácie nám umožnia spracovať a dodať požadované výrobky alebo služby. Umožní nám to tiež spracovať platbu a v prípade potreby vás kontaktovať v súvislosti s vašimi objednávkami.

Vaše informácie môžeme použiť najmä aj na to, aby sme vás občas upozornili na dôležité zmeny alebo vývoj webových stránok alebo našich produktov a služieb.

Ak s tým súhlasíte, môžeme vaše informácie použiť aj na to, aby sme vás informovali e-mailom o ďalších produktoch a službách, ktoré ponúkame, ktoré by vás mohli zaujímať. Taktiež vás budeme kontaktovať kvôli svojim názorom na naše produkty a služby. Ak v budúcnosti zmeníte svoj názor, dajte nám vedieť.

Súhrnné informácie a štatistiky vrátane „cookies“ môžeme použiť aj na účely sledovania používania webových stránok s cieľom pomôcť nám pri vývoji webových stránok a našich služieb a tieto súhrnné informácie môžeme poskytovať tretím stranám. Tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne údaje, ktoré sa môžu použiť na identifikáciu žiadneho jednotlivca.

Je dôležité, aby informácie, ktoré o vás máme, boli presné a aktuálne. Uistite sa preto, že ste nás okamžite informovali o všetkých dôležitých zmenách vo vašich informáciách.

Ak by sme v budúcnosti chceli použiť vaše osobné údaje iným spôsobom, ako je uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, upozorníme vás na to a požiadame o vaše povolenie.

Zverejňovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje na marketingové účely nepredávame, nezdieľame ani nesprístupňujeme žiadnej tretej strane.

Z času na čas môžeme na poskytovanie služieb pre nás využívať iné spoločnosti a jednotlivcov, ako napríklad doručovanie objednávok alebo spracovanie platieb kreditnou kartou. Tieto spoločnosti a jednotlivci majú prístup k osobným údajom potrebným na výkon svojich funkcií a nie na žiadne iné účely. Tieto údaje musia spracovať v súlade s týmto oznámením o ochrane súkromia a zákonmi o ochrane údajov.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť ktorejkoľvek tretej strane, ak veríme v dobrej viere, že takéto zverejnenie je potrebné (a) v súlade so zákonom alebo právnym procesom (b) predchádzaním podvodom (c) ochranou práv a majetku spoločnosti Malina Studio s.r.o. (d) presadzovať naše podmienky používania alebo (e) chrániť pred zneužitím alebo neoprávneným použitím tejto webovej stránky.

Ak v budúcnosti tretia strana nadobudne spoločnosť Malina Studio s.r.o. alebo väčšinu jej aktív (či už fúziou, nadobudnutím, reorganizáciou alebo iným spôsobom), údaje o zákazníkoch, vrátane osobných údajov, môžu byť jedným z prevedených aktív.

Odkazy

Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Upozorňujeme, že nenesieme zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov týchto iných webových stránok a odporúčame vám prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej navštívenej webovej stránky, ktorá zhromažďuje osobné údaje. U týchto poskytovateľov vám odporúčame prečítať si ich zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, ako budú títo poskytovatelia zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi. Keď opustíte web nášho obchodu alebo budete presmerovaný na webovú stránku alebo aplikáciu tretej strany, už sa na vás nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov ani zmluvné podmienky nášho webu.

Príjemcovia osobných údajov

Tretia strana, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, je subdodávateľom prevádzkovateľa. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným dokončením kúpnej zmluvy a elektronickou objednávkou medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

Subdodávateľmi prevádzkovateľa sú:

 • WebSupport, s.r.o. ako poskytovateľ webhostingu
 • Woocommerce ako platforma elektronického obchodu
 • Paypal ako online platobná platforma
 • www.zasielkovna.sk pre prepravné služby

Ukladanie a uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je potrebné na to, aby vám bola poskytnutá požadovaná služba. Všetky uchovávané osobné údaje podliehajú kontrolám našej vnútornej politiky ochrany údajov, ktorú musí spoločnosť Malina Studio s.r.o. dodržiavať a ktoré bezpečne zlikviduje za predpokladu, že sa už nebudú ďalej používať.

Po kompletnom vybavení objednávky môžeme podniknúť kroky na anonymizovanie vašich osobných údajov a iných informácií, ale vyhradzujeme si práva uchovávať a pristupovať k údajom tak dlho, ako je to potrebné na dodržanie platných zákonov. Tieto osobné údaje budeme naďalej používať a zverejňovať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Zabezpečenie

Prijímame bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich informácií pred prístupom neoprávnených osôb a pred nezákonným spracovaním, náhodnou stratou, zničením a poškodením.

Práva kupujúcich

Za podmienok ustanovených v zákone o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. má kupujúci právo:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa § 21 zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona alebo obmedzenie spracovania podľa § 24 zákona,
 • právo vymazať osobné údaje podľa § 23 zákona,
 • právo namietať proti spracovaniu podľa § 27 zákona,
 • právo na prenos údajov podľa § 26 zákona,
 • právo písomne alebo elektronicky odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na e-mail prevádzkovateľa store@malinka.eu,
 • právo podať sťažnosť úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

Ako môžem odvolať svoj súhlas?

Ak po prihlásení zmeníte názor, môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas s tým, aby sme vás mohli kontaktovať, aby ste mohli naďalej zhromažďovať, používať alebo zverejňovať vaše informácie, a to tak, že nás budete kontaktovať na adrese store@malinka.eu.

Zmena týchto zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto ich často kontrolujte. Zmeny a vysvetlenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich uverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách vykonáme významné zmeny, upozorníme vás tu, že boli aktualizované, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností (ak vôbec nejaké) používame a / alebo zverejňujeme. ono.